Missie: Wij maken ons samen sterk voor ieder kind!


Onze leerlingen leren binnen een betekenisvolle context. Onze leerkrachten creëren samenhang in het lesaanbod waarbij wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen als uitgangspunt nemen. Wij leren kinderen omgaan met hun talenten en belemmeringen, zodat ze zich als krachtige en zelfredzame mensen kunnen handhaven in de samenleving.