De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. In het huishoudelijk reglement is een aantal afspraken en regels vastgelegd.
De ouderraad komt 10 x per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de diverse feesten en activiteiten besproken. Zie hiervoor de activiteitenkalender op de website.
De ouderraad int ook de (vrijwillige) bijdrage. Hoewel het bedrag vrijwillig is, willen we benadrukken dat de ontvangen gelden volledig worden ingezet in het belang van de leerlingen.
De bijdragen bestaan uit de volgende bedragen: Er kan een regeling getroffen worden (bijvoorbeeld betalen in termijnen) voor mensen die niet tijdig of lastig kunnen betalen. Dit gaat dan in overleg met de penningmeester.
Tijdens de info/ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen.
Het geld wordt o.a. uitgegeven aan het sinterklaasfeest, een kerstmaaltijd, carnavalsfeest, paasontbijt, slotfeest.
 

Notulen van de vergaderingen:

OR vergadering 1 september 2015
OR vergadering 5 oktober 2015
Agenda vergadering 7 maart 2016
Agenda vergadering 24 mei 2016