De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een bij de wet verplicht zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling als bijvoorbeeld een basisschool. In de medezeggenschapsraad van een school praten ouders van leerlingen en de leerkrachten mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school. Een medezeggenschapsraad is een adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad van de Ollie B. Bommel bestaat uit twee ouders en twee docenten. De oudervertegenwoordiging is gekozen door de ouders en neemt voor een bepaalde tijd zitting in de Medezeggenschapsraad. Een en ander is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs en het huishoudelijk reglement van de Medezeggenschapsraad van de school. De docentvertegenwoordiging is gekozen door de docenten onderling.  De directeur van de school heeft een adviserende rol binnen de Medezeggenschapsraad.
Tevens is de Medezeggenschapsraad van de school met een ouder en een leerkracht vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOPOGO.
 
Huidige samenstelling Medezeggenschapsraad Ollie B. Bommel:
 
Oudergeleding: Wendy Lockhorst
Peter Hoendervangers
Leerkrachtgeleding: Liset Kiesenberg
Monique Notenboom
Directie: Sanne Wensink