Beste ouders,

 

Middels deze folder willen we u graag informeren over de werkwijze in de groep van uw kind.

Meer informatie vindt u in de schoolgids. Op onze informatie-avond, 10 september, bent u van harte welkom om workshops van de verschillende vakken te volgen.

3 keer per jaar hebben wij een kijkdag op school; u kunt dan meekijken in de groepen. Deze dagen zijn: maandag 19 november, woensdag 6 februari, donderdag 23 mei.

U ontvangt elke week een weekbrief via de mail; zo houden we u op de hoogte van praktische zaken in de groep.

 

De dagindeling.

Als de kinderen ‘s ochtends binnenkomen, doen ze hun jas in de luizenzak en hangen ze de tas op aan de kapstok. Ze nemen spullen zoals agenda en eten en drinken mee naar de klas.

Woensdag is groente- en fruitdag.      

        

We verzoeken u vriendelijk op deze dag een stuk fruit of groente mee te geven als pauze-hap. De andere dagen is fruit natuurlijk ook een prima keuze! Anders graag een gezonde koek, cracker of boterham.

 

In groep 3/4 hebben de kinderen een vast plekje in de klas.

Groep 4 start de dag altijd met stillezen of duolezen. Met groep 3 wordt de dag ook met een leesactiviteit gestart. Daarna bespreken we de PAD kaartjes; hoe voel je je vandaag?

 

Groep 4 werkt vanuit doelen. De doelen van de basisvakken staan op een doelenblad voor meerdere weken. Voor de volgende vakken zetten we Snappet in: rekenen, automatiseren, technisch lezen, spelling en taal.

 

Groep 3 werkt vanuit werkboeken met concrete ondersteunende materialen. Deze materialen staan in de klas in de reken- en taalkast. De kinderen gaan hier na het werken uit het werkboekje zelfstandig of in duo-vorm mee aan het werk. We oriënteren ons op de inzet van Snappet naast dit huidige aanbod, vanaf januari.

 

Instructie wordt gegeven aan de kinderen die het nodig hebben en/of daarvoor kiezen, hierbij wordt rekening gehouden met de leerstijl en het niveau van het kind. Dit kan dus ook door een andere leerkracht zijn, dit noemen we groepsdoorbrekend werken. Zo geven wij vorm aan gepersonaliseerd leren.

 

Elke dag besteden we aandacht aan begrijpend lezen. De leerkracht leest hardop denkend en samen met de kinderen de nieuwsteksten van ‘Dagvandaag’. Daarnaast behandelen we oefenteksten met opdrachten van o.a. LeesMees, cito-trainer en nauwkeurig lezen. In groep 3/4 wordt veel tijd besteed aan

begrijpend luisteren.

 

 

We geven geïntegreerd zaakvakonderwijs.

Dit doen we samen met de kinderen van groep 1/2 in de vorm van projecten. De activiteiten worden zowel gezamenlijk met groep 1/2 gedaan als in de eigen groep uitgevoerd. Onderzoekend en ontwerpend leren komt hier duidelijk naar voren en het groepsdoorbrekend werken levert vaak mooie resultaten op. Kinderen leren op deze manier goed samen te werken en elkaars kwaliteiten te benutten.

       

Engels geven we aan de hand van Groove me.

 

          

 

En verder besteden we elke week aandacht aan muziek, verkeer en crea.

               

Naast de muzieklessen van 123Zing! krijgt groep 3/4 ook een groot deel van het jaar les van vakdocenten vanuit de Muziekcarrousel.


Gym hebben we twee keer per week. Voor de gymles hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen met stevige zool nodig.

Op woensdag worden praktijkvakken aangeboden in circuitvorm, waarbij kinderen verschillende talenten kunnen ontwikkelen. We gebruiken hiervoor allerlei spelletjes.   

 

De kinderen in groep 3/4 schrijven met potlood.

De kinderen krijgen vanaf groep 3 eenmalig oordopjes. Wanneer de oordopjes kapot of kwijt zijn, dienen deze door u te worden aangeschaft.

 

Huiswerk bestaat in groep 3/4 uit het thuis oefenen van lezen of rekenen.

Werk thuis afmaken zal incidenteel voorkomen. We streven ernaar dat het dagelijks werk op school (af)gemaakt wordt, onder schooltijd. Heeft uw kind (naar eigen mogelijkheden) goed gewerkt deze dag, is er elders in de week tijd om taken af te maken. Mocht dit niet lukken, kan het voorkomen dat uw kind tot 15:15 (groep 3/4) of tot 15:30 (gr 5 t/m 8) blijft. Het is niet de bedoeling dat dit structureel gebeurt; we bespreken dan graag samen met u hoe we dit kunnen voorkomen.

De portfolio’s gaan 1 keer per 3 weken mee op vrijdag. Wilt u zorgen dat u deze weer mee terug naar school komen op maandag?

Ouder-vertelgesprekken worden in de week van 17 september gehouden. U kunt zich dan de week tevoren inschrijven op de inschrijflijst bij de klas. Ook voor de rapportgesprekken hanteren we een dergelijke inschrijflijst. Deze vinden plaats in de week van 26 november en 4 maart.

Wanneer nodig, voeren we tussentijdse gesprekken. Dit kan op initiatief van de leerkracht, maar ook wanneer u zelf iets wilt bespreken, bent u altijd welkom om een afspraak te maken. U kunt ons bereiken op  l.polak@sopogo.nl

 

Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, wordt onze intern begeleider, Marieke van Driel, betrokken.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Wij horen het graag!

 

Met vriendelijke groet,

Juf Linda