Beste ouders,

 

Middels deze folder willen we u graag informeren over de werkwijze in de groep van uw kind.

Meer informatie vindt u in de schoolgids. Op onze informatie-avond, 10 september, bent u van harte welkom om workshops van de verschillende vakken te volgen.

3 keer per jaar hebben wij een kijkdag op school; u kunt dan meekijken in de groepen. Deze dagen zijn: maandag 19 november, woensdag 6 februari, donderdag 23 mei.

U ontvangt elke week een weekbrief via de mail; zo houden we u op de hoogte van praktische zaken in de groep.

 

De dagindeling.

Als de kinderen ‘s ochtends binnenkomen, doen ze hun jas in de luizenzak en hangen ze de tas op aan de kapstok. Ze nemen spullen zoals agenda en eten en drinken mee naar de klas.

Woensdag is groente- en fruitdag.      

       

We verzoeken u vriendelijk op deze dag een stuk fruit of groente mee te geven als pauze-hap. De andere dagen is fruit natuurlijk ook een prima keuze! Anders graag een gezonde koek, cracker of boterham.

 

In groep 5 t/m 8 zoeken de kinderen elke ochtend een plekje waar ze prettig kunnen werken.

We starten de dag altijd met stillezen of duolezen. Daarna bespreken we de PAD kaartjes; hoe voel je je vandaag?

 

We werken vanuit doelen. De doelen van de basisvakken staan op een doelenblad voor meerdere weken. Vanaf groep 7 plannen kinderen de taken (deels) zelf in. Andere taken en persoonlijke doelen staan op het weekblad.

Voor de volgende vakken zetten we Snappet in: rekenen, automatiseren, technisch lezen, spelling, taal, studievaardigheden (vanaf groep 5), burgerschap (vanaf groep 5).

Instructie wordt gegeven aan de kinderen die het nodig hebben en/of daarvoor kiezen, hierbij wordt rekening gehouden met de leerstijl en het niveau van het kind. Dit kan dus ook door een andere leerkracht zijn, dit noemen we groepsdoorbrekend werken. Zo geven wij vorm aan gepersonaliseerd leren.

 

Elke dag besteden we aandacht aan begrijpend lezen. De leerkracht leest hardop denkend en samen met de kinderen de nieuwsteksten van ‘Dagvandaag’. Daarnaast behandelen we oefenteksten met opdrachten van o.a. LeesMees, cito-trainer en nauwkeurig lezen.

We geven geïntegreerd zaakvakonderwijs. In groep 3/4 wordt dit vormgegeven binnen projecten (samen met groep 1/2), in groep 5 t/m 8 aan de hand van Blink.

        

Hier werken we twee keer per week aan, waarbij de kinderen vooral ontdekkend en ontwerpend leren. Vanaf groep 5 sluiten we elk thema af met een toets; in groep 5/6 een open blad toets, in groep 7/8 een leertoets. Deze toetsen staan aangekondigd in de weekbrief zodat u dit thuis kunt oefenen samen met uw kind.

       

Vanaf groep 5 hebben de kinderen Topomaster; dit is een digitaal oefenmiddel in de vorm van een game. Ook hiervoor krijgen de kinderen een toets (houd de weekbrief in de gaten!), u kunt thuis samen oefenen middels Topomaster of een leerblad.

 

Engels geven we aan de hand van Groove me.

En verder besteden we elke week aandacht aan muziek, verkeer en crea.

Gym hebben we twee keer per week. Voor de gymles hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen met stevige zool nodig.


Op woensdag worden praktijkvakken aangeboden naar keuze, waarbij kinderen verschillende talenten kunnen ontwikkelen. We gebruiken hiervoor o.a. Team Talento. Ook willen we excursies plannen; hiervoor hebben we u nodig om het vervoer te verzorgen! we hopen op veel enthousiaste chauffeurs!

De kinderen in groep 3/4 schrijven met potlood. In groep 5 krijgen de kinderen een stabilo. Wanneer deze pen kapot of kwijt is, moet deze worden vervangen door zo’n zelfde pen (op school te koop voor €5,65).

De kinderen krijgen vanaf groep 3 eenmalig oordopjes. Wanneer de oordopjes kapot of kwijt zijn, dienen deze door u te worden aangeschaft.

 

Huiswerk bestaat in groep 3/4 uit het thuis oefenen van lezen of rekenen. In groep 5/6 wordt dit uitgebreid met de toetsen. U krijgt dit dan te horen van de leerkracht of via de weekbrief. In groep 7/8 krijgen de kinderen hiernaast ook elke week ‘vast’ huiswerk, en soms nog wat extra. Dit wordt dan in de agenda genoteerd.

Werk thuis afmaken zal incidenteel voorkomen. We streven ernaar dat het dagelijks werk op school (af)gemaakt wordt, onder schooltijd. Heeft uw kind (naar eigen mogelijkheden) goed gewerkt deze dag, is er elders in de week tijd om taken af te maken. Mocht dit niet lukken, kan het voorkomen dat uw kind tot 15:15 (groep 3/4) of tot 15:30 (gr 5 t/m 8) blijft. Het is niet de bedoeling dat dit structureel gebeurt; we bespreken dan graag samen met u hoe we dit kunnen voorkomen.

De portfolio’s gaan 1 keer per 3 weken mee op vrijdag. Wilt u zorgen dat u deze weer mee terug naar school komen op maandag?

 

Ouder-vertelgesprekken worden in de week van 17 september gehouden. U kunt zich dan de week tevoren inschrijven op de inschrijflijst bij de klas. Ook voor de rapportgesprekken hanteren we een dergelijke inschrijflijst. Deze vinden plaats in de week van 26 november en 4 maart.

Wanneer nodig, voeren we tussentijdse gesprekken. Dit kan op initiatief van de leerkracht, maar ook wanneer u zelf iets wilt bespreken, bent u altijd welkom om een afspraak te maken. U kunt ons bereiken op l.kiesenberg@sopogo.nl en j.grinwis@sopogo.nl.

Gedurende de 1e helft van het schooljaar komt Joël Boekholt stage lopen op dinsdag en vrijdag, zij is 3e jaars PABO student.

Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, wordt onze intern begeleider, Marieke van Driel, betrokken.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Wij horen het graag!

Met vriendelijke groet,

Juf Jolieke

Juf Lisette